Duszpasterze

 

Posługę duszpasterską w Polskiej Misji Katolickiej Duisburg-Oberhausen od początku jej istnienia prowadzą Księża ze zgromadzenia zakonnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Od roku 1999 pomocą w pracy duszpasterskiej służą Siostry ze zgromadzenia Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.
Obecnie posługę duszpasterska sprawuje:

 

 

Ks. dr Tadeusz Talik TChr - proboszcz

Urodziłem się 17 listopada w 1953 roku w Targanicach koło Wadowic. W roku 1972 Ukończyłem Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie i wstąpiłem do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii zagranicznej. Nowicjat odbyłem w latach 1972- 73 w Kiekrzu koło Poznania i rozpocząłem naukę w Seminarium zagranicznym w Poznaniu. W 1979 otrzymałem święcenia kapłańskie w Katedrze Poznańskiej po święceniach pracowałem przez 10 miesięcy w Goleniowie koło Szczecina a następnie 3 lata w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie. Następnie  zostałem wysłany na studia specjalistyczne do Lublina na Katolicki Uniwersytet Lubelski gdzie Studiowałem filozofię w latach 1983 – 86.

Doktorat obroniłem w roku 1990.  3 lata dojeżdżałem ze Szczecina do Lublina raz w miesiącu aby uczestniczyć w seminarium doktorskim. Promotorką  była Siostra Prof.  Z. Zdybicka. temat mojej pracy doktorskiej brzmi: Doświadczenie religijne – koncepcja J. E. Smitha ( profesora z Yale). W latach 1986 -  1992 byłem duszpasterzem akademickim w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie i zgłosiłem swoje pragnienie wyjazdu do pracy wśród Polonii zgodnie z celem naszego Zgromadzenia.

Przez 3 lata pracowałem w Berlinie w parafiach niemieckich gdzie miałem poznać warunki pracy wśród w dzielnicach robotniczych i bardziej inteligenckich. Następnie zostałem przeniesiony do Bonn,  gdzie podjąłem pracę w Polskiej Misji Katolickiej w języku polskim tam pracowałem 10 lat i zostałem przeniesiony do Essen gdzie znowu pracowałem 5 lat. Potem dwa lata w Rzymie organizowałem Dom Polski do którego kupna jednak nie doszło i zostałem przeniesiony w ramach prowincji niemieckiej do pracy w Lüneburgu  koło Hamburga i tam pracowałem 4 lata.  Tylko 2 razy w miesiącu wolno mi było odprawiać po polsku a tak duszpasterzowałem po niemiecku. Na skutek ostatnich wydarzeń w naszym Zgromadzeniu Zakonnym otrzymałem nominację do Duisburga-Oberhausen co przyjąłem z radością i ufnością.

Proszę o modlitwę w mojej intencji.

 

S.Ludmiła Maruszewska MChR do gromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla wstąpiła w 1999 roku. W 2007 roku złożyła wieczyste śluby zakonne. Ostatnie 12 lat pracowała na Białorusi: w Subotnikach, Nieświeżu i Wawierce. Od września 2015 pracuje przy PMK Duisburg- Oberhausen.

 

© 2020 Polska Misja Katolicka / Polnische Katholische Mission Duisburg-Oberhausen