Koła Żywego Różnieca

 

Do Polski Koła Żywego Różnieca dotarły w XIX wieku.Obecnie z tymi wspólnotami możemy się zetknąć niemal w każdej parafii.
W 1977 r. Ceremoniał Żywego Różańca opracował o. Szymon Niezgoda (dominikanin) w 60 rocznicę objawień fatimskich, a zatwierdził go Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński.

Nasza wspólnota Róż Różańcowych składa sie z czterech Róż:

– przy kościele St. Peter Duisburg-Marxloh są aktywne dwie Róże; wymiana tajemnic odbywa się w każdą pierwszą środę miesiąca
– przy kościele St. Peter Oberhausen-Alstaden również są aktywne dwie Róże; wymiana tajemnic odbywa się w każdy czwartek 30 minut przed Mszą św.

Każdy z członków poszczególnych Róż modli się jedną tajemnicą, przez cały miesiąc.
Koła Żywego Różańca otrzymują również intencje modlitewne na każdy miesiąc.


Intencje Modlitwy Różańcowej na rok 2018


Styczeń 2018
Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Luty 2018
Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

Marzec 2018
Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do indywidualnego i wspólnotowego rozeznania duchowego.

Kwiecień 2018
Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania gospodarką mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą oraz by potrafili otwierać nowe drogi.

Maj 2018
Aby wierni świeccy wypełniali swoją szczególną misję, wykorzystując swoje zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

Czerwiec 2018
Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

Lipiec 2018
Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepieni przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Sierpień 2018
Aby globalne decyzje ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

Wrzesień 2018
Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Październik 2018
Aby osoby konsekrowane rozbudziły zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Listopad 2018
Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Grudzień 2018
Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, właściwy dla dialogu z kulturami.

Dwa razy w roku odbywają sie spotkania naszych wspólnot przy kawie i wspólnie przygotowanym posiłku.

© 2018 Polska Misja Katolicka / Polnische Katholische Mission Duisburg-Oberhausen