Koła Żywego Różnieca

 

Do Polski Koła Żywego Różnieca dotarły w XIX wieku.Obecnie z tymi wspólnotami możemy się zetknąć niemal w każdej parafii.
W 1977 r. Ceremoniał Żywego Różańca opracował o. Szymon Niezgoda (dominikanin) w 60 rocznicę objawień fatimskich, a zatwierdził go Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński.

Nasza wspólnota Róż Różańcowych składa sie z czterech Róż:

– przy kościele St. Peter Duisburg-Marxloh są aktywne dwie Róże; wymiana tajemnic odbywa się w każdą pierwszą środę miesiąca
– przy kościele St. Peter Oberhausen-Alstaden również są aktywne dwie Róże; wymiana tajemnic odbywa się w każdy czwartek 30 minut przed Mszą św.

Każdy z członków poszczególnych Róż modli się jedną tajemnicą, przez cały miesiąc.
Koła Żywego Różańca otrzymują również intencje modlitewne na każdy miesiąc.


Intencje Modlitwy Różańcowej na rok 2020


Styczeń 2020
Intencja ewangelizacyjna: o promocję pokoju na świecie.
Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie.

Luty 2020
Intencja powszechna: o usłyszenie wołania migrantów.
Módlmy się, aby głos braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników, pozbawionych skrupułów, był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.

Marzec 2020
Intencja ewangelizacyjna: za katolików w Chinach.
Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.

Kwiecień 2020
Intencja powszechna: o wyzwolenie od uzależnień.
Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką.

Maj 2020
Intencja ewangelizacyjna: za diakonów.
Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

Czerwiec 2020
Intencja ewangelizacyjna: o drogę serca.
Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli swoje drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

Lipiec 2020
Intencja powszechna: za nasze rodziny.
Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.

Sierpień 2020
Intencja powszechna: za ludzi morza.
Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz za ich rodziny.

Wrzesień 2020
Intencja powszechna: o szacunek dla zasobów planety.
Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.

Październik 2020
Intencja ewangelizacyjna: za misję świeckich w Kościele.
Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu, w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Listopad 2020
Intencja powszechna: sztuczna inteligencja.
Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia.

Grudzień 2020
Intencja ewangelizacyjna: za życie modlitwy.
Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy.

Dwa razy w roku odbywają sie spotkania naszych wspólnot przy kawie i wspólnie przygotowanym posiłku.

© 2020 Polska Misja Katolicka / Polnische Katholische Mission Duisburg-Oberhausen