Katecheza

 

"Dzieci niech mają udział w nauce Chrystusa. Niech się uczą, jak wiele u Boga znaczy pokora, jak wiele u Niego może czysta miłość, jak dobrą i wielką rzeczą jest bojaźń Boża wiodąca do zbawienia wszystkich, którzy w czystości serca strzegą jej święcie"
św. Klemens I , papież.

 
Drodzy Rodzice!
Niech troska o dobro duchowe i doczesne naszych dzieci będzie nam bliska!
Starajmy się, aby również dzięki katechezie były blisko Boga, aby nie utraciły wrażliwości, jaką posiadają, aby były pewne Jego obecności w swoim życiu.
Dzięki niej będą radosne, przepełnione miłością, szczęściem a co za tym idzie - otwarte na drugiego człowieka.
 

Katecheza w naszej misji obywa się w następujących terminach:

Wtorek
Kościół St. Peter, Mittelstr. 6b, 47169 Duisburg
16.15 - grupa dzieci młodszych i przedszkolnych
17.00 - grupa dzieci pokomunijnych
17.45 - grupa dzieci komunijnych


Czwartek
Kościół St. Peter, Peterplatz 5, 46049 Oberhausen
16.30 - grupa dzieci młodszych i przedszkolnych
17.15 - grupa dzieci pokomunijnych

© 2018 Polska Misja Katolicka / Polnische Katholische Mission Duisburg-Oberhausen