Sakramenty

 

 

 Sakrament Chrztu św.

CHRZTU udzielamy podczas Mszy św.
RODZICE przedstawiają w biurze parafialnym  przynajmniej  dwa tygodnie przed chrztem dziecka:
– akt urodzenia dziecka oraz
– imiona i nazwiska rodziców chrzestnych i miejsce ich zamieszkania
CHRZESTNI winni być wierzący i praktykujący,  bierzmowani i o ile są małżonkami winni mieć ślub kościelny.
RODZICE I CHRZESTNI powinni uczestniczyć w jednej nauce przed chrztem św. Przystępują do SAKRAMENTU POJEDNANIA i przyjmują KOMUNIE ŚW. w intencji dziecka otrzymującego chrzest św.

 

 Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się w biurze  parafialnym  przynajmniej  dwa miesiące przed datą ślubu przedstawiając:
– dowody tożsamości
– świadectwo chrztu i bierzmowania
– świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
– ostatnie świadectwo z katechizacji
Narzeczeni biorą udział w  naukach w poradni życia rodzinnego, a także w  spotkaniach z księdzem w ramach bezpośredniego przygotowania do zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

 

Sakrament pokuty

Możliwość przystąpienia do Sakramentu Pojednania i Pokuty około 30 minut przed każdą Mszą św. oraz przed świętami wg programu w różnych kościołach Duisburga i Oberhausen

 

Sakrament namaszczenia chorych

Z posługą sakramentalna kapłan udaje się na każde indywidualne zgłoszenie pod numerem telefonu biura parafialnego

0203-402141

Wszystkich, którzy opiekują się chorymi bardzo prosimy o umożliwienie kontaktu z kapłanem i przyjęcia Sakramentów.

© 2020 Polska Misja Katolicka / Polnische Katholische Mission Duisburg-Oberhausen